Podsumowanie roku 2009

Firma G&W Media Technic, obecnie ArtMediaTechnics zorganizowała w 2009 roku 21 konferencji szkolemiowych w wybranych miastach na terenie całej Polski. Tematyka konferencji obejmowała kilka kluczowych aspektów budownictwa:

- bezpieczeństwo pożarowe w budownictwie
- zabezpieczenia wodochronne budynków
- akustyka w budownictwie
- nowa norma murowa
- certyfikacja energetyczna budynków wraz z omówieniem bezspoinowych systemów ociepleń - BSO

Konferencje organizowane były przy współpracy z zaproszonymi ekspertami, specjalizującymi się w powyższej problematyce.

W konferencjach wzięło udział łącznie 2678 osób m.in. z firm projektowych, deweloperskich, wykonawczych, spółdzielni mieszkaniowych, firm zarządzających nieruchomościami.

Poniższe zestawienia obrazują szczegółowo strukturę grupy słuchaczy przy wybranej tematyce w poszczególnych miastach. Analiza grupy słuchaczy potwierdza zapotrzebowanie szkoleń na wybrany temat w określonych makroregionach Polski.Certyfikacja energetyczna budynków

Problemy akustyczne w budownictwie

Bezpieczeństwo pożarowe w budownictwie

Zabezpieczenia wodochronne budynków

Nowa Norma Murowa