Podsumowanie roku szkoleniowego 2011

Firma ART MediaTechnics zorganizowała w 2011 roku 24 konferencje szkolemiowe w wybranych miastach na terenie całej Polski. Tematyka konferencji obejmowała kilka kluczowych aspektów budownictwa:

- bezpieczeństwo pożarowe w budownictwie
- zabezpieczenia wodochronne budynków
- akustyka w budownictwie
- uszkodzenia konstrukcji żelbetowych i murowych
- podnoszenie efektywności energetycznej budynków

Konferencje organizowane były przy współpracy z zaproszonymi ekspertami, specjalizującymi się w powyższej problematyce.

W konferencjach wzięło udział łącznie 2825 osób m.in. z firm projektowych, konstruktorskich, deweloperskich, wykonawczych, spółdzielni mieszkaniowych, firm zarządzających nieruchomościami.

Poniższe zestawienia obrazują szczegółowo strukturę grupy słuchaczy przy wybranej tematyce w poszczególnych miastach.Problemy akustyczne w budownictwie

Bezpieczeństwo pożarowe w budownictwie

Zabezpieczenia wodochronne budynków

Uszkodzenia konstrukcji murowych i żelbetowych

Podnoszenie efektywności energetycznej budynków