Podsumowanie roku szkoleniowego 2012

Firma ART MediaTechnics zorganizowała w 2012 roku 32 konferencje szkolemiowe w wybranych miastach na terenie całej Polski. Tematyka konferencji obejmowała kilka kluczowych aspektów budownictwa:

- bezpieczeństwo pożarowe w budownictwie
- tarasy i balkony
- akustyka w budownictwie
- uszkodzenia konstrukcji żelbetowych i murowych - systemy naprawcze
- zagadnienia cieplno-wilgotnościowe i wodochronne budynków w odniesieniu do dachów, fasad i fundamentów
- renowacje budynków i konserwacja zabytków
- konstrukcje żelbetowe - obciążenia wyjątkowe

Konferencje organizowane były przy współpracy z zaproszonymi ekspertami, specjalizującymi się w powyższej problematyce.

W konferencjach wzięło udział łącznie 4242 osób m.in. z firm projektowych, konstruktorskich, deweloperskich, wykonawczych, spółdzielni mieszkaniowych, firm zarządzających nieruchomościami.

Poniższe zestawienia obrazują szczegółowo strukturę grupy słuchaczy przy wybranej tematyce w poszczególnych miastach.Akustyka w budownictwie w aspekcie rozwiązywania problemów akustycznych na przykładzie wybranych realizacji - łącznie w cyklu konferencji udział wzięło 408 słuchaczy

Bezpieczeństwo pożarowe w budownictwie - łącznie w cyklu konferencji udział wzięło 561 słuchaczy

Konstrukcje murowe - uszkodzenia, rysy, pęknięcia, systemy naprawcze - łącznie w cyklu konferencji udział wzięło 818 słuchaczy

Dachy Fasady Fundamenty - zagadnienia cieplno-wilgotnościowe i wodochronne budynków - łącznie w cyklu konferencji udział wzięło 394 słuchaczy

Tarasy i balkony - łącznie w cyklu konferencji udział wzięło 815 słuchaczy

Renowacja budynków i konserwacja zabytków - łącznie w cyklu konferencji udział wzięło 222 słuchaczy

Konstrukcje żelbetowe - łącznie w cyklu konferencji udział wzięło 1024 słuchaczy