Podsumowanie roku szkoleniowego 2013

Firma ART MediaTechnics zorganizowała w 2013 roku 27 konferencji szkolemiowych w wybranych miastach na terenie całej Polski. Tematyka konferencji obejmowała kilka kluczowych aspektów budownictwa:

- bezpieczeństwo pożarowe w budownictwie
- tarasy i balkony
- akustyka w budownictwie
- zagadnienia cieplno-wilgotnościowe i wodochronne budynków w odniesieniu do dachów, fasad i fundamentów
- renowacje budynków i konserwacja zabytków
- konstrukcje żelbetowe - wybrane zagadnienia z zakresy projektowania konstrukcji żelbetowych
- parkingi i garaże podziemne

Konferencje organizowane były przy współpracy z zaproszonymi ekspertami, specjalizującymi się w powyższej problematyce.

W konferencjach wzięło udział łącznie 3499 osób m.in. z firm projektowych, konstruktorskich, deweloperskich, wykonawczych, spółdzielni mieszkaniowych, firm zarządzających nieruchomościami.

Poniższe zestawienia obrazują szczegółowo strukturę grupy słuchaczy przy wybranej tematyce w poszczególnych miastach.Akustyka w budownictwie w aspekcie rozwiązywania problemów akustycznych na przykładzie wybranych realizacji - w Krakowie i w Poznaniu oraz pilotażowo Akustyka w projektowaniu i realizacji obiektów budowlanych w Warszawie - łącznie w cyklu konferencji udział wzięło 408 słuchaczy

Bezpieczeństwo pożarowe w budownictwie - łącznie w cyklu konferencji udział wzięło 739 słuchaczy

Dachy Fasady Fundamenty - zagadnienia cieplno-wilgotnościowe i wodochronne budynków - łącznie w cyklu konferencji udział wzięło 397 słuchaczy

Tarasy i balkony - wygoda czy kłopot - łącznie w cyklu konferencji udział wzięło 893 słuchaczy

Renowacja budynków i konserwacja zabytków - łącznie w cyklu konferencji udział wzięło 479 słuchaczy

Konstrukcje żelbetowe - łącznie w cyklu konferencji udział wzięło 351 słuchaczy

Parkingi i garaże podziemne - łącznie w cyklu konferencji udział wzięło 232 słuchaczy