Podsumowanie roku szkoleniowego 2014

Firma ART MediaTechnics zorganizowała w 2014 roku 22 konferencje szkolemiowe w wybranych miastach na terenie całej Polski. Tematyka konferencji obejmowała kilka kluczowych aspektów budownictwa:

- akustyka w budownictwie
- zagadnienia cieplno-wilgotnościowe i wodochronne budynków w odniesieniu do dachów, fasad i fundamentów
- renowacje budynków
- konstrukcje żelbetowe - wybrane zagadnienia z zakresy projektowania konstrukcji żelbetowych
- parkingi i garaże podziemne
- budownictwo zielone
- dachy - płaskie, skośne, przemysłowe

Konferencje organizowane były przy współpracy z zaproszonymi ekspertami, specjalizującymi się w powyższej problematyce.

W konferencjach wzięło udział łącznie 2777 osób m.in. z firm projektowych, konstruktorskich, deweloperskich, wykonawczych, spółdzielni mieszkaniowych, firm zarządzających nieruchomościami.

Poniższe zestawienia obrazują szczegółowo strukturę grupy słuchaczy przy wybranej tematyce w poszczególnych miastach.Akustyka w budownictwie - łącznie w cyklu konferencji udział wzięło 428 słuchaczy

Wybrane zagadnienia z zakresu projektowania budownictwa zielonego - łącznie w cyklu konferencji udział wzięło 380 słuchaczy

Dachy fasady fundamenty, Zagadnienia cieplno-wilgotnościowe i wodochronne budynków, Budownictwo energooszczędne i pasywne - łącznie w cyklu konferencji udział wzięło 512 słuchaczy

Dachy płaskie skośne przemysłowe - projektowanie konstrukcji, wymagania ppoż, utrzymanie dachów - łącznie w cyklu konferencji udział wzięło 236 słuchaczy

Renowacje budynków - łącznie w cyklu konferencji udział wzięło 126 słuchaczy

Konstrukcje żelbetowe - łącznie w cyklu konferencji udział wzięło 454 słuchaczy

Parkingi i garaże podziemne - łącznie w cyklu konferencji udział wzięło 641 słuchaczy