Podsumowanie roku szkoleniowego 2015

Firma ART MediaTechnics, obecnie ARCHMEDIA Grażyna Gałka, zorganizowała w 2015 roku 19 konferencji szkolemiowych w wybranych miastach na terenie całej Polski. Tematyka konferencji obejmowała kilka kluczowych aspektów budownictwa:


- akustyka w budownictwie
- budownictwo jutra
- systemy ścian konstrukcyjnych
- konstrukcje żelbetowe - projektowanie oszczędne konstrukcji żelbetowych
- parkingi i garaże podziemne
- budownictwo zielone
- dachy - płaskie, skośne, przemysłowe

Konferencje organizowane były przy współpracy z zaproszonymi ekspertami, specjalizującymi się w powyższej problematyce.

W konferencjach wzięło udział łącznie 2311 słuchaczy m.in. z firm projektowych, konstruktorskich, deweloperskich, wykonawczych, spółdzielni mieszkaniowych, firm zarządzających nieruchomościami.

Poniższe zestawienia obrazują szczegółowo strukturę grupy słuchaczy przy wybranej tematyce w poszczególnych miastach.Akustyka w budownictwie - łącznie w cyklu konferencji udział wzięło 516 słuchaczy

Wybrane zagadnienia z zakresu projektowania budownictwa zielonego - łącznie w cyklu konferencji udział wzięło 304 słuchaczy

Systemy ścian konstrukcyjnych Murowane i żelbetowe systemy ścian w aspekcie łączenia systemów, Bezpieczeństwa konstrukcji, akustyki i ppoż - łącznie w cyklu konferencji udział wzięło 141 słuchaczy

Dachy płaskie skośne przemysłowe - projektowanie konstrukcji, wymagania ppoż, utrzymanie dachów - łącznie w cyklu konferencji udział wzięło 136 słuchaczy

Budownictwo jutra na przykładzie wybranych realizacji - łącznie w cyklu konferencji udział wzięło 185 słuchaczy

Konstrukcje żelbetowe - łącznie w cyklu konferencji udział wzięło 855 słuchaczy

Parkingi i garaże podziemne - łącznie w cyklu konferencji udział wzięło 174 słuchaczy