Podsumowanie roku szkoleniowego 2016

Firma ARCHMEDIA Grażyna Gałka, zorganizowała w 2016 roku 23 konferencje szkolemiowe w wybranych miastach na terenie całej Polski. Tematyka konferencji obejmowała kilka kluczowych aspektów budownictwa:


- akustyka w budownictwie
- bezpieczeństwo pożarowe w budwonictwie
- systemy ścian konstrukcyjnych poszerzone o renowacje budynków
- konstrukcje żelbetowe - projektowanie oszczędne konstrukcji żelbetowych
- renowacje obiektów zabytkowych
- budownictwo zielone
- dachy, tarasy, balkony z możliwością prowadzenia robót w obniżonych temperaturach.

Konferencje organizowane były przy współpracy z zaproszonymi ekspertami, specjalizującymi się w powyższej problematyce.

W konferencjach wzięło udział łącznie 3490 słuchaczy m.in. z firm projektowych, konstruktorskich, deweloperskich, wykonawczych, spółdzielni mieszkaniowych, firm zarządzających nieruchomościami.

Poniższe zestawienia obrazują szczegółowo strukturę grupy słuchaczy przy wybranej tematyce w poszczególnych miastach.

Akustyka w budownictwie - łącznie w cyklu konferencji udział wzięło 519 słuchaczy

Dachy Tarasy Balkony Roboty zimowe - łącznie w cyklu konferencji udział wzięło 198 słuchaczy

Dachy płaskie w aspekcie budownictwa ekologicznego - dachy zielone - łącznie w cyklu konferencji udział wzięło 165 słuchaczy

Bezpieczeństwo pożarowe w budownictwie - łącznie w cyklu konferencji udział wzięło 1002 słuchaczy

Renowacje obiektów zabytkowych - łącznie w cyklu konferencji udział wzięło 223 słuchaczy

Konstrukcje żelbetowe - łącznie w cyklu konferencji udział wzięło 1085 słuchaczy

Systemy ścian konstrukcyjnych. Renowacje budynków - łącznie w cyklu konferencji udział wzięło 298 słuchaczy